Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wasko zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,65 mln zł z zysku za 2011 r., poinformowała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję.

"Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 3.647.500,00 złł, to jest 4 grosze na każdą akcję Wasko, a pozostałą część wypracowanego w 2011 roku zysku netto w kwocie 12.868.617,86 zł przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 30 czerwca 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2012 roku. Z zysku za 2010 rok wynoszącego 7,37 mln zł spółka przeznaczyła na dywidendę 3,65 mln zł, tj. 0,04 zł na akcję.

Wasko miał 16,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 7,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 16,52 mln zł zysku netto wobec 7,37 mln zł zysku rok wcześniej.