Wasko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wasko zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,65 mln zł z zysku za 2011 r., poinformowała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję. >>>>

Bomi

Spółka handlowa Bomi złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z emisją 22,25 mln nowych akcji serii P i R, podała firma w komunikacie. "Dom Maklerski BDM, będący firma inwestycyjną pośredniczącą w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, nadał do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego przez Emitenta w związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 22.250.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, w tym: 11.250.000 akcji serii P oraz 11.000.000 akcji serii R" - czytamy w komunikacie.

NFI EM&F

Penta Investments Limited oraz Eastbridge Sarl przekroczyły 75-proc. próg ogólnej liczby akcji oraz głosów na WZ w spółce NFI Empik Media & Fashion (NFI EM&F) osiągając poziom 75,58% liczby akcji oraz głosów na WZ spółki.>>>>

Rovese

Walne Zgromadzenie Rovese ma zdecydować o emisji akcji serii I dzięki której spółka sfinansuje przejęcia o wartości 524 mln zł, poinformowała firma w raporcie. "Spółka w dniu 12 czerwca 2012 r. zawarła przedwstępne umowy dotyczące zakupu akcji ZAO Syzranska Keramika z siedzibą w Syzrani (Rosja), i udziałów OOO Pilkington's East z siedzibą w Syzrani (Rosja), OOO Opoczno RUS z siedzibą w Kuczynie (Rosja), Pilkington's Manufacturing Ltd. z siedzibą w Bredbury (Wielka Brytania) i Meissen Keramik Gmbh z siedzibą w Meissen (Niemcy), za łączną kwotę 524.000.000 zł" - czytamy w raporcie. Warunkiem zawarcia ostatecznych umów nabycia akcji i udziałów jest pozyskanie przez spółkę środków na sfinansowanie transakcji w drodze emisji nowych akcji. W ramach transakcji nabyte zostaną fabryki płytek ceramicznych w Rosji i w Niemczech oraz fabryka ceramiki sanitarnej zlokalizowaną w Rosji. Przejęte zostaną także struktury handlowe na terenie Europy Zachodniej. W grupie kapitałowej Rovese znajdzie się szereg cennych znaków towarowych, w szczególności Pilkington's i Meissen Keramik.

Redan

Przychody ze sprzedaży grupy Redan wyniosły w maju 36,3 mln zł, co oznacza wzrost o 22% r/r, wynika z szacunkowych danych podanych przez spółkę. Szacunkowa wartość skonsolidowanej marży handlowej w maju 2012 roku wynosiła 46% i była niższa o 2 p.p. od marży zrealizowanej w maju ubiegłego roku.>>>>

Rada nadzorcza spółki Redan powołała na stanowisko prezesa Radosława Wiśniewskiego, podała spółka w komunikacie. Jego poprzednik, Bogusz Kruszyński, został wiceprezesem spółki. "Rada nadzorcza Redan na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 r., podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji prezesa zarządu spółki Radosławowi Wiśniewskiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu rady nadzorczej i głównemu akcjonariuszowi spółki. Bogusz Kruszyński powrócił na stanowisko wiceprezesa zarządu Redan, które piastował w latach 2005-2011. Michał Kałużyński, powołany do zarządu Redanu pod koniec 2010 r., który jednocześnie piastował stanowisko prezesa zarządu spółki Top Secret, skoncentruje się w całości na realizacji jej ambitnych celów" - czytamy w komunikacie. Zmiana w zarządzie Redan związana jest z rozpoczętymi w 2011 r. przekształceniami mającymi na celu przeniesienie zarządzania operacyjnego na spółki zależne odpowiadające za działania na rynku modowym (Top Secret Sp. z o.o.) i dyskontowym - sieć sklepów TextilMarket - (Adesso S.K.A.). Spółka Redan i jej zarząd skoncentrują się na wyznaczaniu celów strategicznych dla całej Grupy Kapitałowej i będą pełnić funkcję nadzorczą względem spółek zależnych wchodzących w jej skład, podano także. "Wprowadzone zmiany w zarządzie Redan uproszczą korporacyjną strukturę zarządzania Grupą Redan i wzmocnią realizację strategii rozwoju w obu sektorach: modowym i dyskontowym" - powiedział Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Global Trade

Notowana na rynku NewConnect spółka Global Trade S.A. opublikowała raport roczny za 2011 r. Spółka zakończyła poprzedni rok zyskiem netto w wysokości 0,65 mln zł, co daje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 50 proc.. Przychody netto ze sprzedaży za raportowany okres ukształtowały się na poziomie 9,2 mln zł i były o 35% wyższe od wyników roku poprzedniego. Kapitał własny Global Trade SA wzrósł z 2 mln zł w styczniu 2011 do poziomu 4 mln zł na koniec grudnia 2011. Wynik ten jest efektem pozyskania finansowania w wysokości 0,9 mln zł ze zrealizowanej w III kwartale 2011 roku oferty prywatnej poprzedzającej debiut na rynku NewConnect oraz zawarcia umowy inwestycyjnej ze spółką Auto Hit Sp. z o.o. na 2 mln zł. Zanotowano równieżwzrost wyniku na działalności operacyjnej, co było efektem zaksięgowania otrzymanej dotacji unijnej.

Planet Soft

Planet Soft, producent rozwiązań informatycznych dla sektora MSP, zakończył ofertę prywatną o wartości 755 tys. zł. i planuje zadebiutować na NewConnect w lipcu, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka planuje m.in. akwizycje.>>>>

Cyfrowy Polsat

Agencja Standard & Poor's Ratings Services podniosła długoterminowy rating dla Cyfrowego Polsatu do BB z BB-, poinformowała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Do poziomu BB z BB- podniesiono również rating dla wartej 350 mln euro transzy obligacji wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance. >>>>

Inventi

Działająca w branży OZE firma Inventi zadebiutuje na NewConnect w piątek, 14 czerwca, poinformowała GPW. Będzie to 390. spółka notowana oraz 42. debiut w 2012 r. na alternatywnym rynku akcji GPW. Oferta prywatna akcji serii G miała wartość 260 tys. zł, a cena emisyjna wyniosła 0,54 zł. Firma Inventi działa w branży OZE. Koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów.

ZA Tarnów

Grupa Acron wydłużyła o tydzień, do 29 czerwca, termin zakończenia zapisów na sprzedaż akcji spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, podano w komunikacie prasowym. "Prowadzimy liczne rozmowy i spotkania z akcjonariuszami Azotów Tarnów. Ponieważ widzimy, że wielu z nich potrzebuje dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, postanowiliśmy przedłużyć okres wezwania" - powiedział Vladimir Kantor, wiceprezes Grupy Acron, cytowany w komunikacie.

Orbis

ZWZ grupy hotelarskiej Orbis zdecydowało o wypłacie kwoty 64,5 mln zł z zysku za 2011 rok na dywidendę, co daje 1,4 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>>

Progres Investment

Progres Investment, spółka oferująca krótkoterminowe finansowanie dla firm, chce w I połowie lipca przejść z NewConnect na rynek główny GPW, poinformował agencję ISB nowy prezes spółki Przemysław Majewski. Przenosinom nie będzie towarzyszyć emisja akcji, ale spółka przewiduje ją w II półr.>>>>Bank Handlowy

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) Banku Handlowego na poziomie A- ze stabilną perspektywą, podała agencja w komunikacie.>>>>

Ostatniemiejsca.pl

Działająca w branży turystycznej firma Ostatniemiejsca.pl zadebiutuje na NewConnect w piątek, 14 czerwca, poinformowała GPW. Będzie to 389. spółka notowana oraz 41. debiut w 2012 r. na alternatywnym rynku akcji GPW. Subskrypcja prywatna spółki liczyła 800.000 akcji serii D i 507.000 akcji serii E, po cenie emisyjnej odpowiednio 0,10 zł i 1,00 zł. Wartość oferty wyniosła zatem 587 tys. zł. Firma Ostatniemiejsca.pl działa w branży turystycznej, oferując agencyjną sprzedaż szeroko rozumianych usług turystycznych.

PKN Orlen

PKN Orlen otrzymał nagrodę specjalną za prowadzenie relacji inwestorskich przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej w V edycji konkursu "Złota Strona Emitenta". Jak poinformował płocki koncern, nagroda Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych przyznana została za jakość i sposób komunikacji spółki z rynkiem inwestorów oraz analityków giełdowych. W ramach konkursu zorganizowanego pod przewodnictwem prezesa Giełdy Papierów Wartościowych oceniano m.in. przydatność informacji spółek, szybkość i sposób udzielanych odpowiedzi przez biura relacji inwestorskich.

PKN Orlen podał, iż nowością w komunikacji tej spółki z rynkiem inwestorów i analityków jest wersja mobilna opublikowanego ostatnio Raportu Rocznego za 2011 r. Za politykę informacyjną i komunikację z inwestorami PKN Orlen otrzymał dotychczas m.in. nagrody: trzykrotnie "Best investor relations by a Polish company" - wyróżnienie przyznane przez prestiżowy miesięcznik IR Magazine oraz "The Best Annual Report 2010" za raport roczny w formie internetowej, nagrodzony przez Instytut Rachunkowości i Podatków.