Około godziny 12:00 kurs wynosił 1,53 zł, co oznacza wzrost o 7,75% wobec ceny odniesienia wynoszącej 1,42 zł. Do obrotu wprowadzono 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 445.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 706.430 zwykłych na okaziciela serii D oraz 706.430 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. Na początku roku spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała ponad 1 mln zł.

Kapitał przeznaczony jest na zwiększenie środków obrotowych oraz inwestycje w park maszynowy. Aedes specjalizuje się w wykonawstwie pełnego zakresu prac budowlanych: od pojedynczych robót budowlanych, poprzez generalne wykonawstwo (w szczególności obiektów mieszkaniowych oraz małych obiektów handlowych i biurowych) obejmujące prowadzenie robót zasadniczych i wykończeniowych, uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, aż po przekazywanie do eksploatacji gotowych, wyposażonych obiektów.

Spółka oferuje usługi: kompleksowej aranżacji wnętrz w nowoczesnych systemach, remontów obiektów mieszkalnych i biurowych, modernizacji pomieszczeń i obiektów o różnym przeznaczeniu, sprzedaży i montażu stolarki i ślusarki budowlanej. Aedes pozyskuje kontrakty poprzez udział w przetargach w zakresie generalnego wykonawstwa. W zależności od wielkości i specyfiki projektu budowlanego

Spółka może realizować inwestycje w trzech opcjach: samodzielnie, z pomocą podwykonawców, bądź wynajmując podwykonawców nie angażując się bezpośrednio w prace budowlano-montażowe.

W 2011 r. zysk netto spółki wzrósł o 16,7% do ponad 1,0 mln zł, zaś przychody zwiększyły się o 34,5% do 35,1 mln zł. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.