Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu 2012 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,8 proc. wobec 6,8 proc. w maju, po korekcie - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,7 proc., bo tyle wynosiła w maju przed korektą.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 7 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,0 tys., po korekcie.

Analitycy spodziewali się w VI wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 3 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w VI, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,88 mln, wobec 2,88 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,81 mln wobec 2,86 mln poprzednio - podał urząd pracy.

Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,6 proc., wobec 6,7 proc. w maju.