MFW ostrzegł też, że europejski kryzys zadłużenia może spowolnić wzrost gospodarczy w USA. Recesja w Europie zmniejszyłaby zyski wielkich korporacji amerykańskich, powodując spadek kursu ich akcji.

Prognoza MFW dla Stanów Zjednoczonych mówi o wzroście gospodarczym na poziomie 2 proc. w tym roku i 2,3 proc. w przyszłym roku. W raporcie zaakcentowano jednak, że jeśli Kongres USA nie zapobiegnie podwyżkom podatków i cięciom wydatków na początku przyszłego roku, może dojść do spadku tempa wzrostu gospodarczego o 4 punkty procentowe, co oznaczałoby recesję.

Szefowa MFW Christine Lagarde ostrzegła, że miałoby to poważne konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych i dla reszty świata. Lagarde wyraziła opinię, że Kongres USA i administracja powinny dążyć do redukcji deficytu, ale że cięcia powinny być rozłożone w czasie. Uznała też, że w USA należy podnieść ustawowy limit zadłużenia, ponieważ zostanie on osiągnięty na początku 2013 roku.

MFW nie przewiduje większych zmian stopy bezrobocia w USA, która w maju br. wynosiła 8,2 proc.