Fundacja Lux Veritatis otrzymała koncesję na nadawanie drogą satelitarną w 2003 r. Wygasa ona w marcu 2013 r. Przyznanie kolejnej oznacza, że TV Trwam może nadawać do 2023 r.

Wniosek fundacji o udzielenie koncesji na kolejny okres dziesięciu lat wpłynął do KRRiT 7 lutego 2012 roku. Jak poinformowała Rada, spełnił on warunki formalno-prawne wynikające z przepisów ustawy o radiofonii i telewizji i został pozytywnie zaopiniowany przez departament regulacji KRRiT.

Zgodnie z warunkami koncesji TV Trwam to program o charakterze edukacyjno-poradniczym i religijnym. W ub.r. fundacja o. Rydzyka ubiegała się o miejsce dla TV Trwam na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (MUX-1), ale go nie otrzymała. Odmowną decyzję w tej sprawie Krajowa rada tłumaczyła niepewną sytuacja finansową Lux Veritatis.

W dniu złożenia wniosku o miejsce na multipleksie majątek fundacji wynosił ok. 90 mln zł, jednak większość tych środków pochodziła z pożyczki udzielonej przez polską prowincję zakonu redemptorystów. Fundacja odmówiła KRRiT informacji na temat warunków spłaty tej pożyczki. Jest też jedynym podmiotem, który nałożył na swoje dokumenty finansowe klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa, przez co decyzja KRRiT w tej sprawie nie może zostać upubliczniona.

Fundacja zaskarżyła decyzję KRRiT do WSA w Warszawie. Ten w maju br. skargę odrzucił; nadawcy przysługuje skarga kasacyjna do NSA.

Reklama

Przedstawiciele fundacji zapowiadali, że o miejsce dla TV Trwam na multipleksie będą ubiegać sie ponownie - przed końcem br., zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, KRRiT ma ogłosić konkurs na miejsca, które czasowo na MUX-1 zajmują programy TVP. Lux Veritatis prawdopodobnie będzie ubiegać się w nim także o miejsce dla nowego kanału dla młodzieży TVM1, co o. Rydzyk zapowiedział w połowie czerwca na łamach "Naszego Dziennika".

Z udostępnionych przez KRRiT pod koniec lutego br. danych firmy badawczej Nielsen Audience Measurement wynika, że w styczniu i w lutym średnia oglądalność TV Trwam wyniosła ok. 5,7 tys. widzów. W tym samym czasie techniczną możliwość odbioru tego programu miało ok. 29 proc. ludności Polski.

Najwięcej widzów TV Trwam oglądało wieczorny Apel Jasnogórski - ok. 39 tys. Program dla dzieci gromadził przed telewizorami 8,6 tys. oglądających, zaś modlitwa Anioł Pański - 4,9 tys.

W analizie porównano ponadto oglądalność TV Trwam z oglądalnością programów religijnych nadawanych przez Telewizję Polską (możliwość odbioru programu nadawcy publicznego ma 99 proc. Polaków). Największą widownią w TVP1 na początku roku cieszył się program "Między Ziemią a Niebem", który gromadził ponad milion widzów. Ponadmilionową widownię gromadziła także transmisja modlitwy Anioł Pański papieża Benedykta XVI. Program religijny dla dzieci "Ziarno" oglądało ponad 360 tys. widzów.

Analiza uwzględniła też strukturę widowni. Wynikało z niej, że programami religijnymi zainteresowane są zwłaszcza osoby starsze, przy czym największy odsetek widzów powyżej 60. roku życia przyciąga program TV Trwam - stanowili oni blisko 83 proc. oglądających.

KRRiT wielokrotnie podkreślała, że nieprzyznanie Lux Veritatis miejsca na multipleksie nie oznacza, że wraz z wyłączeniem telewizji analogowej w Polsce (w lipcu 2013 r.) TV Trwam przestanie być dostępna dla odbiorców. Decyzja KRRiT o przyznaniu fundacji nowej koncesji na rozpowszechnianie programu drogą satelitarną oznacza, że nadal będzie ona mogła być odbierana za pomocą anten satelitarnych oraz w sieciach telewizji kablowej. W taki sam sposób po wyłączeniu nadawania analogowego rozpowszechniane będą dziesiątki programów, w tym m.in. TVN24, Polsat News, Religia TV czy Superstacja.