Niemniej dzisiaj nie wydaje się, aby Bank Anglii zdecydował się na jakieś radykalne kroki (obniżka stóp i zwiększenie programu QE, co miało miejsce już w lipcu o 50 mld GBP do 375 mld GBP). Nie oznacza to jednak, iż BOE nie podejmie takich działań w przyszłości, zwłaszcza, że rozpoczęty wspólnie z rządem program mający na celu zachęcenie banków do większej aktywności po stronie kredytowej, może nie przynieść pożądanych efektów. Za kilka miesięcy powróci też kwestia utrzymania prestiżowego ratingu AAA, chociaż przedstawiciele agencji ratingowych ucinają spekulacje na ten temat. Jedyne, co mogłoby odwrócić niekorzystny trend dla funta w najbliższych miesiącach, to nadzieje na ustabilizowanie globalnej gospodarki, a także radykalne działania podjęte przez ECB i FED, które mogłyby poprawić nastroje.

Analiza techniczna pokazuje, że funt słabnie od kilku dni na całym froncie, ale skupmy się tylko na GBP/USD. Ujęcie tygodniowe pokazuje niewykorzystaną szansę w postaci wyraźniejszego wyjścia ponad 1,5730, co dałoby siły do ataku na strefę 1,5780-1,5910. W zamian za to, istotność oporu na 1,5730 wyraźnie wzrosła, a prawdopodobieństwo testu dolnego ograniczenia prostokąta (1,5475) jeszcze dzisiaj jest dość duże. Niemniej do jego trwałego złamania i testu strefy 1,5340-1,5420 widocznej na wykresie, może dojść dopiero jutro (po rozczarowujących danych Departamentu Pracy USA). Tym samym wzrosło ryzyko ponownego testu 3,5-letniej linii trendu wzrostowego na 1,5340. Niemniej na obecną chwilę nie można mówić o dużych szansach na jej wyraźne przebicie w najbliższych tygodniach.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.