Inwestorzy wpierw wywindowali notowania EUR/USD do 1,2404 (przyjmijmy ten instrument, jako bazowy miernik dla rynkowych nastrojów), do czego przyczyniły się m.in. pierwsze słowa szefa ECB, który nie wykluczył możliwości zastosowania niestandardowych działań, a chwilę później zaczęliśmy mocno nurkować w dół. Szef ECB dał do zrozumienia, iż trzeba będzie na nie poczekać kilka tygodni (innymi słowy dopracować szczegóły?). Odbił też piłkę w stronę polityków dając do zrozumienia, iż powinni oni bardziej bazować na możliwościach, jakie oferują fundusze ratunkowe EFSF/ESM – w podtekście dając też do zrozumienia, iż to od nich zależy ewentualna zmiana litery prawa, która pozwoliłaby na przyznanie tym wehikułom licencji bankowej. Jak należy odebrać dzisiejsze informacje z ECB i reakcję na nie ze strony rynków? Tak jak była ona zbyt przesadzona w ostatni czwartek, tak też stało się i dzisiaj. Mamy nadmierne przereagowanie w drugą stronę (EUR/USD spadł w dolne okolice wskazywanego rano przedziału 1,2170-1,2210) i pomimo powrotu nerwowości na rynki długu (rentowności 10-letnich obligacji Hiszpanii wróciły ponad poziom 7 proc.) nie należy podchodzić do perspektyw na nadchodzące dni zbyt pesymistycznie. Kluczem stają się teraz jutrzejsze dane Departamentu Pracy USA i potencjalna reakcja na nie, gdyby okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań (powrót spekulacji odnośnie możliwych stymulacji FED na posiedzeniu 12-13 września). 

Analiza techniczna EUR/USD pokazuje, iż rosną szanse na wybudowanie formacji odwróconej głowy i ramion z mocnym wsparciem na 1,2150. Dobrze to widać na wykresie dziennym. W krótkim okresie istotne poziomy to 1,2150-70 wsparcie i 1,2240-50 opór.

Nota prawna: Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.