Agroton Public Limited miał 0,27 mln USD skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2011 roku wobec 15,99 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ogółem ze sprzedaży wyniosły odpowiednio: 99,74 mln USD wobec 57,25 mln USD rok wcześniej.