Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 118,4 zł. W poprzednim raporcie analitycy DI BRE szacowali wartość akcji PULAWY na 96,6 zł, czyli o ponad 22 proc. taniej od najnowszej wyceny.

Raport został sporządzony przy rynkowej cenie akcji chemicznej spółki na poziomie 114,6 zł, o 3,3 proc. niższym od wyceny analityków DI BRE.

„Skokowe wzrosty cen zbóż na światowych rynkach spowodowane warunkami pogodowymi zmuszają nas do zmiany dotychczasowych pesymistycznych założeń dla segmentu agro. Podtrzymujemy natomiast bardziej sceptyczne nastawienie do obszaru chemicznego, które jest pochodną wyraźnie słabnących marż na kaprolaktamie i niekorzystnej sytuacji na rynku melaminy. Z tego powodu aktualne wyceny spółek z sektora wspierane kumulacją wezwań mogą w najbliższych kwartałach kontrastować z wyraźnym osłabieniem wyników. Opublikowane rezultaty Anwilu i ZAP za 2Q potwierdzają te tezy. W tym kontekście utrzymujemy neutralną rekomendację dla akcji ZAP, ale podnosimy wycenę z 96,6 PLN do 118,4 PLN z uwagi na wzrost wyceny porównawczej i spodziewane lepsze wyniki w segmencie nawozowym. W średnim terminie właśnie korzystne tendencje w tym obszarze mogą wspierać kurs, mimo ogólnie ujemnej dynamiki zysków” – napisano w raporcie DI BRE.