Najbliższy tydzień przyniesie szereg publikacji z USA, a wraz z nimi mogą powrócić spekulacje na temat zainicjowania programu QE3 przez FED…

Po tym jak Hiszpanie zaczęli dawać do zrozumienia, iż nie będą się spieszyć ze złożeniem oficjalnego wniosku o pomoc finansową, dopóki europejscy politycy nie wypracują planu działań przeprowadzanych wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym, a niemiecki Trybunał Konstytucyjny nie zablokuje, lub zmieni reguł działania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (werdykt zostanie ogłoszony 12 września), stało się jasne, że zwyżka napędzana tymi oczekiwaniami nie zdoła się utrzymać. 

Dodatkowo na rynek napłynęła seria słabych danych makroekonomicznych z Europy (Włoch, Hiszpanii, ale także Niemiec – czerwcowa produkcja przemysłowa), które dały do zrozumienia, że kwestia rozwiązania europejskich problemów, nie leży tylko w stabilizacji rynków długu. Fatalne dane z Chin, jakie pojawiły się w końcu tygodnia uświadomiły też, że ryzyka dla Europy leżą też daleko poza nią. Twarde lądowanie Państwa Środka może mieć fatalne konsekwencje dla niemieckiego eksportu, ale też utrudnić odbudowę zaufania inwestorów, które europejski kryzys mocno zszargał.

W krótkim okresie globalne ryzyko powinno jednak znów się obniżyć. Przedstawiona tydzień temu teza, iż inwestorzy pokładają duże nadzieje w działaniach decydentów, czyli polityków i szefów banków centralnych, pozostaje nadal aktualna. Zerknijmy w kalendarz. Już we wtorek poznamy dane nt. sprzedaży detalicznej w USA za lipiec. Rynek spodziewa się wzrostu o 0,3 proc. m/m, ale jeżeli dane będą słabe, to będzie sygnał, iż główny motor gospodarki, czyli konsumpcja, cały czas szwankuje. Dzień później poznamy odczyt produkcji przemysłowej (szacunki zakładają wzrost o 0,5 proc. m/m w lipcu), w czwartek ważny będzie odczyt indeksu FED z Filadelfii, a w piątek dane o nastrojach konsumenckich. Wiele informacji, które mogą stać się dobrym pretekstem do powrotu spekulacji nt. potencjalnych działań FED w najbliższych tygodniach. Zwłaszcza, że na ostatnich posiedzeniach Ben Bernanke zawsze pozostawiał na wpół uchylone drzwi do potencjalnych działań. Zapiski z posiedzenia, jakie miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia, poznamy już 22 sierpnia, a na 31 sierpnia zostało zaplanowane „legendarne” już sympozjum FED w Jackson Hole. 

Założenie, iż druga połowa sierpnia będzie słaba dla dolara, może się zmaterializować. Oczekiwania na potencjalne działania banków centralnych powinny też pomóc złotemu. Euro może spaść w okolice 4,02-4,03 zł, a dolar potanieje w okolice 3,20-3,22 zł.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.