Paweł Smoleń od stycznia 2011 r. pracuje w zespole zarządzającym pionu produkcji Grupy Vattenfall w Berlinie jako dyrektor centralnego zarządzania aktywami produkcyjnymi grupy. Wcześniej, od lipca do grudnia 2010 r., pracował w Vattenfall Europe jako dyrektor strategii, rozwoju oraz zarządzania portfelem energii.

W latach 2001 – 2010 Smoleń zatrudniony był w Vattenfall Heat Poland, najpierw jako członek zarządu, dyrektor finansowy (2001 – 2004), następnie – wiceprezes zarządu, dyrektor produkcji i finansów (2004 – 2007), a od 2007 do 2010 r. jako prezes zarządu, dyrektor generalny. W latach 1990 – 1991 zajmował stanowisko kierownika zakładu obróbki plazmowej w Sako International.

Smoleń jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.