Polska waluta korzysta na wzroście notowań eurodolara (ok. 0,9%), zwyczajowo uznawanego jako wskaźnik awersji do ryzyka na rynkach. Inwestorzy pozytywnie odnoszą się do faktu, iż weekendowe doniesienia Der Spiegel znalazły potwierdzenie w informacjach The Telegraph, co wskazuje, że EBC przygotowywane wiarygodny plan obniżenia rentowności obligacji krajów peryferyjnych.

Złoty nie zareagował znacząco na krajowy odczyt inflacji bazowej, której wartość okazała się zgodna z konsensusem (2,3% r/r za lipiec). Publikacja ta nie zmienia ogólnych szacunków rynkowych zakładających, iż spadająca inflacja oraz spowalniająca gospodarka zmuszą RPP do obniżenia kosztu kredytu w ciągu najbliższych 6-miesiecy.

Z rynkowego punktu widzenia polska waluta korzystając ze wzrostów na rynku eurodolara może próbować umocnić się w kierunku 4,05 EUR/PLN, pozostając jednak w dalszym ciągu w obrębie konsolidacji z zakresu 4,05-4,10 EUR/PLN. Kwestia ewentualnego przełamania pełnego poziomu 4,00 EUR/PLN zależeć będzie od publikacji jutrzejszych zapisków z sierpniowego posiedzenia FOMC, które wskażą na ile realnie traktować należy ewentualne zainicjowanie QE3 przez FED we wrześniu.