Jak wynika z przedstawionych w środę wyników PGE za pierwsze półrocze, zysk netto grupy kapitałowej wzrósł o 12 proc. do prawie 2,5 mld zł, a przychody ze sprzedaży o 7 proc. do prawie 15 mld zł w porównaniu do pierwszej połowy roku poprzedniego.

Jak mówił na konferencji prasowej Kilian, PGE podtrzymuje swoje plany inwestycyjne, czyli budowę m.in. nowych bloków w elektrowni w Opolu oraz kolejnych bloków kogeneracyjnych. Jak dodał, wypadek i pożar w elektrowni w Turowie w lipcu spowodował wyłączenie na kilka tygodni dwóch bloków, które już pracują normalnie. Szkody są oceniane na 40-50 mln zł i w stosunku do wartości majątku elektrowni nie są to straty wielkie - podkreślił Kilian, dodając, że wszystkie bloki są ubezpieczone i trwają rozmowy z ubezpieczycielami.

Kilian przypomniał też, że Komisja Europejska potwierdziła wszystkie niezbędne przydziały darmowych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013-2020 i spółka ma je zarezerwowane na wszystkie planowane inwestycje.

Wiceprezes ds. finansowych Wojciech Ostrowski zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach nastąpił istotny spadek cen na rynku energii elektrycznej, jednak producenci skompensowali go sobie spadkiem cen uprawnień do emisji CO2.

Z danych grupy wynika, że sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym PGE wzrosła o 4 proc., a w tym samym okresie zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło o 0,3 proc. w stosunku do 2011 r. Ostrowski zauważył, że 0,3-proc. wzrostowi zużycia energii towarzyszył wzrost produkcji przemysłowej o 3,8 proc. w I półroczu.

Według PGE zużycie energii elektrycznej w Polsce w II kw. spadło o 1 proc. Spadek może być spowodowany racjonalizacją zużycia przez klientów i różnego rodzaju programami efektywnościowymi wśród podmiotów zorganizowanych, które zużywają trzy czwarte całości energii - ocenił Kilian.

Odniósł się też do powstającego w ministerstwie gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jak mówił, nowe prawo dotyczące odnawialnych źródeł energii może mieć wpływ na funkcjonowanie spółki, bo niektóre z proponowanych zapisów są dla PGE "kłopotliwe". "W tym sensie, że obniżanie wsparcia na współspalanie biomasy może spowodować kłopot, jeśli chodzi o efektywność tego typu rozwiązań" - wyjaśnił.

Kilian zaznaczył jednak, że dopiero po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów PGE będzie mogło się do niego odnieść. Na razie jest to jakaś koncepcja, która powstała w ministerstwie gospodarki - stwierdził.