Celem stają się okolice 1,2650 - jednak to, czy zostaną osiągnięte zależeć będzie od tego co po godz. 16:00 usłyszymy ze strony szefa FED. Pretekstem do wzmocnienia wspólnej waluty mogła być wypowiedź jednego z członków ECB (Benoit Couere), który stwierdził, że ECB pracuje nad programem skupu obligacji, który miałby obejmować krótkoterminowe papiery i miał być obwarowany szeregiem warunków.

Przyznał, iż elementem planu ma być też zaangażowanie funduszy ratunkowych EFSF/ESM. Tyle, że to tak naprawdę nic nowego. Tym samym większe znaczenie mogły mieć słowa kanclerz Merkel, która przyznała, że Jens Weidmann robi dobrze krytykując niektórych polityków, a także zgadza się, co do tego, iż Bundesbank powinien mieć znaczącą pozycję w Europejskim Banku Centralnym.

Niemiecka kanclerz gra jednak dość dyplomatycznie - teraz wspiera Jensa Weidmanna, podczas kiedy kilka dni temu, ciepło wyrażała się na temat działań Mario Draghiego.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.