Nowe rozwiązanie jest w całości zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz kierunkiem przekształceń europejskiego rynku energii elektrycznej - poinformował PSE Operator. Prace nad przekształceniem łącza w połączenie transgraniczne w pełni operatorskie trwały od 2010 r.

Jak podkreślił polski operator, obecna forma - współwłasność PSE Operator S.A. i Affarsverket svenska kraftnat - jest preferowanym w UE modelem działania transgranicznych połączeń. Jednocześnie PSE Operator zapowiedział, że kontynuowany będzie wdrożony w grudniu 2010 roku rynkowy mechanizm udostępniania zdolności przesyłowych kabla w ramach aukcji niejawnych, organizowanych przez Towarową Giełdę Energii i Nordpool Spot AS.

Jak podkreślił PSE Operator, kabel stanowi ważne połączenie transgraniczne, zarówno z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, współpracy z sąsiednimi operatorami systemu przesyłowego, jak i rozwoju jednolitego rynku energii elektrycznej w Europie.

Kabel oddany do użytku w sierpniu 2000 roku jest stałoprądową linią typu HVDC (High Voltage Direct Current) o napięciu 450 kV i mocy przesyłowej 600 MW, elementem tzw. pierścienia bałtyckiego. Do polskiego systemu podłączony jest w Słupsku, do szwedzkiego - w Starno. Powstał on w wyniku porozumienia firm: Svenska Kraftnat, Vattenfall AB i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., na mocy którego w 1997 r. utworzona została firma SwePol Link AB. Jej zadaniem obecnie jest eksploatowanie połączenia. Technicznym utrzymaniem łącza po obu stronach Bałtyku zajmuje się spółka PSE Północ.

Jak podkreśla PSE Operator, linie HVDC pozwalają w łatwy sposób połączyć ze sobą różniące się systemy energetyczne stosowane na różnych obszarach i poprawiają niezawodność energetyczną. Polski operator zwraca uwagę, że mokre lato w krajach skandynawskich oznacza tam znaczne nadwyżki mocy, które mogą być sprzedawane do krajów bardziej uzależnionych od elektrowni opalanych paliwami kopalnianymi. Natomiast nadwyżki mocy w okresach niskiego zapotrzebowania na energię w tych ostatnich krajach mogą być sprzedawane do Skandynawii. Połączenie SwePol Link zapewnia dostawy ekologicznej energii ze Szwecji, a także zwiększa pewność zasilania północnej, deficytowej w źródła wytwórcze części Polski - podkreśla PSE Operator.