Wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki podał się do dymisji. Premier przyjął dymisję i odwołał go ze sprawowanej funkcji - poinformowano PAP w poniedziałek w MEN. Sielatycki odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i cyfryzację oświaty.

Jak podaje resort edukacji na swojej stronie internetowej premier Donald Tusk odwołał Sielatyckiego z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dniem 31 października 2012 r. "dziękując mu za dotychczasową pracę". Rzeczniczka prasowa MEN Paulina Klimek poinformowała PAP, że Sielatycki sam złożył dymisję.

Sielatycki pełnił swój urząd od kwietnia 2010 r. Wcześniej był wicedyrektorem Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. W MEN odpowiedzialny był za współpracę międzynarodową, w tym za oświatę polonijną, oraz koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy, za promocję języka polskiego za granicą oraz za współpracę z sektorem pozarządowym.

Stał na czele polskiej części Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów Edukacyjnych i Mniejszości Narodowych, który powołany został przez premierów Polski i Litwy po protestach Polaków na Litwie. Wywołało je przyjęcie przez tamtejszy parlament ustawy o oświacie. Zdaniem Polonii, ustawa ta jest dyskryminująca, ponieważ przewiduje m.in. wprowadzenie ujednoliconych egzaminów po szkole średniej w języku litewskim dla wszystkich uczniów. Bilateralne rozmowy polsko-litewskiego zespołu ekspertów, który miał rozwiązać ten problem, zakończyły się niepowodzeniem.

W ostatnich miesiącach Sielatycki odpowiedzialny był w MEN za cyfryzację oświaty i e-podręczniki.

Mirosław Sielatycki jest nauczycielem dyplomowanym, edukatorem, koordynatorem i trenerem wielu programów edukacyjnych. Jest autorem podręczników i pomocy dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości, geografii i stosunków międzynarodowych, a także publikacji edukacyjnych dotyczących zarządzania w oświacie, edukacji europejskiej, międzykulturowej, ekonomicznej i ekologicznej. Jest również twórcą programów współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka.

W latach 1999-2006 zajmował stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN). Został z niego odwołany przez ówczesnego wicepremiera, ministra edukacji Romana Giertycha w związku z publikacją w 2005 r. przez CODN poradnika Rady Europy "Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą". Według Giertycha poradnik ten dopuszczał tezę, iż zakaz małżeńskich związków homoseksualnych i adopcji dzieci przez pary homoseksualne może być przejawem dyskryminacji. Minister uznał, że jest to sprzeczne z podstawami programowymi nauczania.

Sprawa odwołania Sielatyckiego odbiła się szerokim echem w instytucjach Rady Europy. W tej sprawie zabrał głos m.in. sekretarz generalny Rady Europy - Terry Davis. Sielatycki odwołał się do sądu pracy. Wygrał proces - sąd przychylił się do argumentów pełnomocnika Sielatyckiego, że jego odwołanie ze stanowiska było nieuzasadnione w świetle prawa i że stanowiło przejaw dyskryminacji. Sielatycki nie wrócił jednak do pracy w CODN. Od 2007 r. był zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.