Roczna cena docelowa została utrzymana na poziomie z poprzedniej wyceny i nadal wynosi 4,5 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 10:00 na sesji giełdowej w Warszawie akcje PGNIG kosztowały 4,27 zł, o 5,4 proc. taniej od najnowszych szacunków Societe Generale.