Cena docelowa wyznaczona w rocznej perspektywie została obniżona o ponad 20 proc. Obecnie akcje ARCTIC wyceniane są na 5,8 zł, podczas gdy wcześniej ich wartość szacowano na 7,3 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji za walory spółki inwestorzy płacili 5,47 zł, o 6 proc. mniej od wyceny UniCredit.