Cena docelowa jednej akcji COMARCH została podniesiona do 65,2 zł (poprzednio 45,9 zł).

Raport został sporządzony gdy na warszawskiej giełdzie akcje COMARCH kosztowały 72,5 zł, o ponad 10 proc. drożej od wyceny DI BRE.

„Po bardzo udanym pierwszym półroczu mijającego roku drugie stać będzie pod znakiem dużego ubytku wyników w ujęciu r/r spowodowanego nagłym umocnieniem złotego i w naszej opinii cały rok spółka skończy z porównywalnym wynikiem EBITDA w ujęciu r/r. Z uwagi na blisko 50% udział sprzedaży zagranicznej w skonsolidowanych przychodach, a także zdecydowanie niższy poziom walutowych kosztów Comarch jest podmiotem bardzo wrażliwym na wahania kursów walutowych. Dlatego też oczekiwane przez nas umocnienie polskiego złotego do poziomu 4,0 EUR/PLN i 3,08 USD/PLN negatywnie oddziaływać będzie na uzyskiwaną w przyszłym roku rentowność. Z drugiej strony roku wsparciem dla przyszłorocznych wyników będzie bardzo dobry portfel zamówień jaki udało się już zebrać spółce, a spółka wykonała dobrą pracę wyprowadzając wbrew naszym oczekiwaniom Comarch SuB na rentowność operacyjną. W naszym modelu wyceny wprowadziliśmy korekty uwzględniające lepsze wyniki generowane przez Comarch SuB i podstawowe aktywa spółki, a także niższą stopę wolną od ryzyka” – napisano w raporcie DI BRE.