Działająca w branży medycznej spółka Braster zadebiutowała w czwartek na rynku NewConnect. Do godziny 11.55 nie zawarto żadnej transakcji na jej akcjach.

Do obrotu na NewConnect zostało wprowadzone 1.425.000 akcji serii A i 1.047.291 akcji serii B.

Na czerwcowej konferencji prasowej Jacek Stępień, prezes Brastera informował, że z prywatnej emisji akcji serii B spółka pozyskała 10,5 mln zł.

Braster powstał w 2008 r. jako spółka celowa dla przeprowadzenia badań przemysłowych współfinansowanych z grantu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1, mających doprowadzić do seryjnej produkcji medycznego testera termograficznego, wykorzystującego pasywne ekrany ciekłokrystaliczne, przeznaczonego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w tym przede wszystkim raka piersi u kobiet.

Inwestorem Brastera była notowana na GPW spółka DGA, która jednak w czerwcu 2011 r. sprzedała wszystkie swoje udziały w spółce.