"Największy wpływ na przekroczenie prognoz przez spółkę miała wyższa sprzedaży nieruchomości niż pierwotnie zakładano. PPG zaktualizowała zarówno prognozy dotyczące przychodów jak i zysku netto grupy zwiększając zysk netto w 2012 roku z wcześniej planowanych 12 mln zł do 13 mln zł, zaś przychody z 30 mln zł do 44 mln zł (wzrost o 47%)" - czytamy w komunikacie.

Prognozy dotyczące kolejnych okresów nie podlegają aktualizacji - w 2013 r. przychody spółki mają wzrosnąć do 103 mln zł, a zysk netto do 32 mln zł. W kolejnych 2 latach ma to być odpowiednio 592 mln zł i 757 mln zł przychodów i 36 mln zł i 69 mln zł zysku netto.

"Podkreślamy, że głównym obszarem działalności grupy na najbliższe lata są inwestycje deweloperskie, w szczególności na terenie Federacji Rosyjskiej i na tym obszarze koncentrować się będzie jej dalszy rozwój. Jest to związane ze znacznie wyższymi wskaźnikami opłacalności ekonomicznej inwestycji w Rosji niż w Polsce przy stabilnych i korzystnych wskaźnikach makroekonomicznych" - powiedział wiceprezes PPG Gustaw Groth, cytowany w komunikacie.

PPG podtrzymało także plany przeniesienia notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW. Zgodnie z opublikowanym prospektem emisyjnym PPG chce w ofercie, która rozpoczyna się 18 lutego pozyskać 45 mln zł. Środki w dużej mierze, bo w kwocie 40 mln zł zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu realizowanego przez spółkę Svetly Dali oraz na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji inwestycji.

"Nakłady inwestycyjne na I etap inwestycji w Federacji Rosyjskiej to około 80 mln USD, przy czym większa część środków będzie pochodziła z finansowania bankowego, które zgodnie z praktyką rynku rosyjskiego zapewnia generalny wykonawca. Im więcej środków uda nam się pozyskać z emisji akcji - tym większy będzie nasz wkład własny w inwestycji Svetly Dali i w konsekwencji - większa rentowność, dlatego liczymy, że inwestorzy docenią potencjał naszego projektu i wezmą udział w emisji akcji" - wyjaśnił Groth.

Reklama

W grudniu 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Platinum Properties Group (PPG) w związku z ofertą publiczną akcji serii E. Spółka informowała wtedy, że oferta ma mieć wartość 45 mln zł. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski.

Oprócz oferty publicznej akcji serii E, spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E. Wcześniej spółka podawała, że chce pozyskać z emisji akcji przed debiutem na GPW 45 mln zł, a środki te chce przeznaczyć na wsparcie realizacji swojego flagowego projektu - budowy podmoskiewskiego osiedla "Svetly Daly" o łącznej powierzchni ok 420 tys. PUM.

PPG w 2011 r. z pozyskała z emisji akcji ponad 250 mln zł - przeprowadzając największą jak dotąd emisję na rynku NewConnect.

Oprócz inwestycji w podmoskiewskiej gminie Łobnia, gdzie powstaje osiedla Svetly Daly, w ramach Grupy PPG kończona jest budowa wysokiej klasy apartamentowca - Rezydencji Naruszewicza. PPG planowało również wybudować w Poznaniu biurowiec klasy „A" o powierzchni około 10 tys. m2, co będzie pierwszą inwestycją w segmencie komercyjnym spółki.

Platinum Properties Group S.A. to holding firm, zajmujący się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka od października 2009 r. jest notowana na rynku NewConnect.