Zarząd spółki AC zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r. w wysokości 2,1 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

"Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, w dniu 25 stycznia 2013 r. zarząd spółki, biorąc pod uwagę prowadzone projekty inwestycyjne oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2012 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,1 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy" - podano w komunikacie.

Z zysku za 2011 r. spółka wypłaciła dywidendę wysokości 2,38 zł na akcję.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Na polskim rynku motoryzacyjnym AC SA działa od ponad 25 lat, zatrudnia ponad 400 osób i obecnie jest największą firmą w segmencie instalacji gazowych w kraju. Do kluczowych odbiorców zagranicznych AC SA należą m.in.: Niemcy, Rosja, Ukraina, Turcja oraz Tajlandia. Po trzech kwartałach 2012 r. zysk netto spółki wyniósł 23 mln zł, przy przychodach na poziomie 128,4 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 11% i 9% w skali roku.