Oferta konsorcjum z Salini Polska o wartości 450 mln zł brutto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na kontynuację budowy autostrady A1 na odcinkach Czerniewice-Odolion i Odolion-Brzezie w województwie kujawsko-pomorskim, poinformowała GDDKiA.

Z kolei w przetargu na dokończenie odcinka A1 z Brzezia do Kowala najkorzystniejszą ofertę złożyło również konsorcjum z Salini Polska, której wartość to ponad 608 mln zł brutto.

"Kolejnym etapem będzie kontrola całego postępowania przetargowego przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Czas realizacji odcinka Czerniewice-Odolin-Brzezie to 11 miesięcy, a Brzezie-Kowal – 12 miesięcy od daty podpisania umowy" - napisano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Awantura o polskie drogi. KE może zablokować nawet 12 mld zł

We wrześniu GDDKiA wypowiedziała umowę z polsko-irlandzkimi konsorcjami firm z PBG i SRB Civil Engineering ze względu na upadłość tej pierwszej i związane z tym faktem opóźnienia w budowie. Irlandzka spółka nie była w stanie samodzielnie dokończyć inwestycji oraz nie wywiązywała się z zapisów kontraktowych. Nowe przetargi rozstrzygnięto zaledwie po czterech miesiącach od odstąpienia od umowy z poprzednimi wykonawcami.

Obecne zaawansowanie zrealizowanych robót na odcinku autostrady Czerniewice-Brzezie wynosi ok. 60 proc. natomiast na odcinku Brzezie-Kowal ok. 50 proc. Na tym pierwszym pozostały do wykonania także asortymenty prac drogowych natomiast na drugim ustroje nośnie na obiektach mostowych.

Długość odcinka Czerniewice-Odolion wynosi 11,4 km, Odolion-Brzezie – 23,1 km, a Brzezie-Kowal – 29,5 km. Prace powinny rozpocząć się wiosną 2013 r. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.