W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 50,3 zł. W piątek ok. godz. 15 kurs za akcję spółki płacono 50,9 zł.

"Wyniki Eurocash w kolejnych kwartałach powinny być więcej niż satysfakcjonujące, a napędzać je powinny synergie po akwizycji Tradis, ale również wzrost organiczny" – czytamy w raporcie.

DM IDM SA szacuje, że przychody Eurocash przekroczą 18 mld zł na koniec 2013 roku. EBITDA sięgnie w tym roku niemal 553 mln zł, a zysk netto 307 mln zł.

GPW podała wczoraj, że Eurocash wejdzie w skład indeksu WIG20 po rocznej rewizji indeksów, która zostanie przeprowadzona po sesji 15 marca. Nowa spółka zastąpi w indeksie blue chipów TVN.