Powodem obniżenia prognoz w porównaniu z wynikiem za 2012 r. są niższe planowane przychody z powodu 3-miesięcznego postoju remontowego huty w Głogowie oraz mniej korzystny kurs dolara.

"Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2013 r. zatwierdziła, przedłożony przez zarząd budżet spółki na 2013 rok. Podstawę opracowania budżetu stanowiły wstępne wyniki 2012 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. Prognoza wyników spółki oparta na założeniach przyjętego budżetu zakłada osiągnięcie w 2013 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 18 930 mln zł, zysku netto w kwocie 3 204 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 5 337 mln zł" - czytamy w komunikacie.

KGHM zakłada produkcję miedzi w koncentracie na poziomie 425,1 tys. t, produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 548,0 tys. t, w tym ze wsadów obcych 146,6 tys. t, oraz produkcję srebra w wysokości 1 075 t.

Spółka szacuje, że średnioroczne notowania miedzi wyniosą 7 800 USD/t, srebra 32,00 USD/troz, a - kurs walutowy USD/PLN wyniesie 3,10 USD/PLN. Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych to 17 087 zł/t, a koszt gotówkowy produkcji koncentratu – C1 1,76 USD/funt.

Nakłady inwestycyjne rzeczowe wyniosą 2 470 mln zł, a limit nakładów na inwestycje kapitałowe 523 mln zł.

Reklama

"Na zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2012 roku wpływają przede wszystkim zmiana poziomu kursu walutowego USD/PLN; niższy wolumen produkcji podstawowych produktów spowodowany planowanym postojem remontowym w HM Głogów oraz uwzględnienie pełnych skutków podatku od wydobycia niektórych kopalin (w roku poprzednim podatek obciążał spółkę począwszy od 18 kwietnia)" - czytamy dalej.

Powyższe czynniki stanowią również główną przyczynę wzrostu kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych oraz kosztu produkcji miedzi w koncentracie - C1, podano także.

"Zakładane zmniejszenie poziomu produkcji i w konsekwencji sprzedaży podstawowych produktów spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia planowanego, trzymiesięcznego postoju remontowo - modernizacyjnego w kompleksie Huty Miedzi Głogów II" - podsumowano w materiale.

W październiku 2012 r. KGHM Polska Miedź podniosła prognozę jednostkowego zysku netto w ub. r. o 25% do 4.744 mln zł, a prognozę przychodów o 6% do 20.633 mln zł. W ocenie spółki, wyższa prognoza to skutek korzystniejszego kursu walutowego, wyższego wolumenu sprzedaży srebra oraz zmiany wyniku z tytułu różnic kursowych.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. W 2011 r. produkcja miedzi elektrolitycznej osiągnęła najwyższy poziom w historii spółki, tj. 571 tys. ton, produkcja srebra - 1 260 ton.