Stan rachunku obrotów bieżących to ważny wskaźnik zdolności państw i organizacji do regulowania swoich zobowiązań. Jest podstawą do ocen wiarygodności podmiotów dla inwestorów i partnerów handlowych.

W całym 2012 roku nadwyżka wyniosła 116 miliardów euro. Rok wcześniej wynosiła o 9 miliardów euro mniej.