Szwedzkie władze chcą przesunąć wiek emerytalny do 69 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Obecnie wynosi on 67 lat.

Prace przygotowawcze nad nowymi przepisami są już prowadzone. Później będzie musiał je jeszcze zaakceptować szwedzki parlament.

Jedną z przesłanek przemawiających za wydłużeniem okresu pracy jest, poza względami ekonomicznymi, wydłużenie życia mieszkańców. Obecnie średnia wieku kobiet w Szwecji wynosi 83,6 lata a mężczyzn 78,8 (w Polsce odpowiednio 80,9 i 72,4).

Wydłużenie okresu pracy ma być dobrowolne. Na emeryturę można przejść wcześniej, ale pobierając świadczenie cząstkowe. Lecz i ta granica ma zostać przesunięta z obecnych 61 lat do 63. W Szwecji pełna emerytura składa się z kilku elementów, a ich wysokość zależy od wysokości zarobków i przepracowanych lat.

Komentatorzy zwracają uwagę, że w ten sposób Szwedzi powoli zbliżają się do osiągnięcia idealnej dla finansów państwa granicy wieku emerytalnego jaką nakreślił premier kraju, Fredrik Reinfeldt, czyli do 75 lat.