Unicredit

Unicredit S.P.A. wypracował w 2012 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 865 mln euro, wobec 9,2 mld euro straty w 2011, podał bank w komunikacie. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 370,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 397,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asseco Poland zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości 2,41 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie.>>>>

Asseco Poland prowadzi rozmowy z podmiotami w Polsce i Rosji, a spółki z grupy poszukują kolejnych celów akwizycji w Turcji i USA, zapowiedział prezes Asseco Poland Adam Góral. "Plany na 2013 rok zakładają dalszą rozbudowę Grupy Kapitałowej. Asseco Poland prowadzi rozmowy z kolejnymi podmiotami w Polsce oraz ze spółkami z Rosji. Asseco South Eastern Europe poszukuje kolejnych podmiotów w Turcji, a Formula Systems patrzy za ocean, planując nabycie następnych spółek ze Stanów Zjednoczonych" - napisał Góral w liście do akcjonariuszy. Dodał, że niezależnie od ambitnych planów inwestycyjnych Asseco koncentruje się na tym, co jest największą przewagą konkurencyjną Grupy - produkcji własnych rozwiązań informatycznych dla największych europejskich i światowych instytucji.

Poza Polską, Rosją, Turcją czy USA, Grupa Asseco Poland rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami również w Afryce i Wietnamie, poinformował prezes spółki Adam Góral. >>>>

Portfel zamówień na 2013 rok Asseco Poland wynosi 3,86 mld zł, poinformował prezes grupy Adam Góral. Oznacza to wzrost o 5% r/r. dodał. "Portfel zamówień na bieżący rok wzrósł o 5% r/r do 3856 mln zł" - powiedział Góral na konferencji prasowej. W jego ocenie, ubiegły rok był "najlepszym" w historii firmy.

Debiut na Nasdaq powinien być dla Asseco Poland celem strategicznym grupy, ale będzie to dążenie długoterminowe, wynika z wypowiedzi prezesa grupy Adama Górala.>>>>

Kruk

Kruk odnotował 81,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 66,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Biorąc pod uwagę wartość nominalną portfela wierzytelności Kruka przekraczającą 14 mld zł na koniec 2012 roku, zysk netto Kruka będzie rósł rok do roku w kolejnych latach. W tym roku spółka spodziewa się kilkunastoprocentowego wzrostu zysku netto, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk planuje zwiększyć wartość inwestycji w portfele wierzytelności w porównaniu z 2012 r., kiedy nakłady sięgnęły 309 mln zł. >>>>

Kruk planuje w tym roku emisję obligacji o wartości co najmniej 15 mln zł, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Jej ostateczna wielkość będzie zależała od wartości inwestycji w portfele wierzytelności. Spółka rozważa także emisję długu, skierowaną do inwestorów indywidualnych. >>>>

Kruk chce w ciągu kilku lat wejść na kolejne rynki zagraniczne. Obecnie spółka analizuje możliwości rozpoczęcia działalności w Turcji, Rosji i Hiszpanii. >>>>

Neuca

Neuca odnotowała 66,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 53,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po zakończonym etapie restrukturyzacji i przy rosnącym rynku hurtu aptecznego, prognozowanym na 3-5% w kolejnych latach, Neuca jest gotowana na odzyskanie udziałów rynkowych i przejęcia podmiotów z branży, poinformował prezes Piotr Sucharski. "Po etapie wieloletniej restrukturyzacji, jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i odzyskanie naszych udziałów rynkowych. Teraz jesteśmy gotowi, aby pozyskiwać organicznie rynek, ale jeśli pojawi się możliwość akwizycji, na pewno chętnie z tego skorzystamy. Zakładamy, że w średnim terminie uda nam się odwrócić tendencję spadku udziałów rynkowych i powrócimy do poziomu 30%. Wierzymy w to, że firma jest zdolna taką pozycję odzyskać" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

Work Service

Work Service odnotowało 20,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 21,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Work Service, po poprawie wyników w 2012 r., chce w kolejnych latach kontynuować dynamiczny rozwój, podała spółka w komunikacie. Zapewnia to planowane liczne przejęcia podmiotów z branży, zarówno w kraju, jak i za granicą. "W 2012 roku przychody Grupy Work Service wzrosły do 727,4 mln zł z 617,9 mln zł w 2011 roku, czyli o 18%. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) był wyższy o ponad 25% niż przed rokiem i wyniósł 39,07 mln zł wobec 31,11 mln złw 2011 roku. Zysk netto w 2012 roku wzrósł do 23,03 mln zł z 22,29 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

BZ WBK

W ramach ogłoszonej dziś wtórnej oferty akcji Banku Zachodniego WBK, KBC planuje sprzedaż 15,13 mln walorów (16,17 proc.), zaś Banco Santander - do 4,85 mln akcji (5,19 proc.), podał BZ WBK w komunikacie. >>>>

Wasko

Wasko podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę o wartości 75,6 mln zł brutto na zaprojektowanie i budowę Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej (PMT), poinformowała spółka w komunikacie. Na zrealizowanie inwestycji spółka ma 30 miesięcy. "Przedmiotem podpisanej umowy jest dostarczenie jednorodnej, skalowalnej i wysokowydajnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby systemu bezpieczeństwa. Celem Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz przeciwdziałanie skażeniom środowiska morskiego" - czytamy w komunikacie. Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz uruchomienie wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego PMT.

Open Finance

W ramach optymalizacji struktury zatrudnienia Open Finance podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień (w tym grupowych), które obejmą do 270 pracowników z około 3881 zatrudnionych w grupie, poinformowała spółka w komunikacie. Cały proces potrwa od 15 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. >>>>

Polimex-Mostostal

Portfel zleceń Polimexu-Mostostalu na koniec 2012 r. wynosił 11,08 mld zł netto, przy czym spółka planuje koncentrację na sektorach budownictwa energetycznego, chemicznego, kolejowego, ogólnego i produkcyjnego, natomiast rezygnuje z udziału w przetargach drogowych, wynika z wypowiedzi dyrektora zarządzającego Polimeksu-Mostostalu Przemysława Milczarka w wywiadzie dla "Parkietu". W II kw. 2013 r. planowana jest emisja obligacji o wartości 128,3 mln zł, które obejmie Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Ronson

Ronson Development planuje w 2013 r. rozszerzenie poznańskiej oferty o dwie kolejne inwestycje: Copernicus na Jeżycach i trzeci etap Chilli City, w sumie z 222 lokalami, podała spółka w komunikacie. Ronson poinformował też, że sprzedał 50% z 50 mieszkań na osiedlu Chilli City w podpoznańskich Tulcach. "Duże zainteresowanie mieszkaniami w Chilli City, które przekłada się również na wyniki sprzedaży sprawia, że coraz śmielej skłaniamy się ku uruchomieniu nowych inwestycji w Poznaniu. Nasza oferta w tym mieście obejmuje obecnie Chilli City oraz osiedle Młody Grunwald" - powiedział Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie. "W drugiej połowie roku możemy ją rozszerzyć o trzeci etap Chilli City z 40 lokalami oraz zupełnie nowy projekt - Copernicus przy ul. Kościelnej na Jeżycach, w którym na początku dostępne będą 182 mieszkania" - dodał.

Grupa Kęty

Zarząd Grupy zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości 6 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>