"Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) w okresie pierwszego kwartału będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. -3,0 mln zł w porównaniu z dodatnim saldem (+2,8 mln zł) na działalności finansowej odnotowanym w I kw. 2012r. W konsekwencji spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie około 19 mln zł, a więc będzie na poziomie o ok. 20% niższym aniżeli w roku ubiegłym" - głosi komunikat.

"Według prognozy zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny pierwszego kwartału wyniesie ok. 27 mln zł, czyli poziom porównywalny do roku poprzedniego, a zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 46 mln zł w porównaniu do 47,2 w roku poprzednim" - czytamy dalej.

Podobnie jak pod koniec zeszłego roku tak i w I kw. 2013 roku marża operacyjna w segmencie wyrobów wyciskanych była pod silną presją wynikającą z rosnących kosztów premii płaconych dostawcom aluminium oraz wlewków aluminiowych, którzy w ten sposób kompensują sobie niższe ceny aluminium na giełdach światowych, podano w komunikacie.

Spółka zwraca uwagę, że w I kw. br. - zgodnie z przewidywaniami zarządu - na rynku panowała duża niepewność, co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju.

"Na szczęście pojawiły się pierwsze sygnały ożywienia popytu na niektórych rynkach eksportowych, dlatego też w ocenie zarządu przy takim otoczeniu rynkowym (silna konkurencja krajowa i zagraniczna) sprzedaż segmentów biznesowych grupy kapitałowej osiągnęła satysfakcjonujący poziom. Według szacunków spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 340 mln zł a więc będą jedynie o 3% niższe od wartości zeszłorocznych" - napisano w komunikacie.

Reklama

Grupa Kęty podkreśla, że jedną z istotnych przyczyn spadku są niższe notowania cen aluminium na rynkach światowych - podstawowego surowca stosowanego w produkcji profili aluminiowych.

Prognoza została opracowana przy założeniu m.in., że średnia cena aluminium w I kw. wyniesie spadnie o 8% r/r do 2041 USD/ t.

"W trakcie pierwszych trzech miesięcy roku jedynie segment opakowań giętkich zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży (ok. 5%). Sprzedaż odnotowana przez pozostałe segmenty zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i były to spadki od 3% w przypadku segmentu systemów aluminiowych, 8% w segmencie wyrobów wyciskanych (właśnie w tym segmencie 8% spadek cen aluminium miał największy wpływ na osiągnięte przychody) oraz 18% spadek w segmencie usług budowlanych i segmencie akcesoriów budowlanych" - czytamy dalej w materiale.

Na koniec grudnia 2013 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 230 mln zł, podała też Grupa Kęty.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1568 mln zł w 2012 r.