"Rada nadzorcza Es-System na posiedzeniu dnia 26 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, podejmując stosowną uchwałę.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku ES-SYSTEM za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" - podano w komunikacie.

Proponowany dzień dywidendy to 1 lipca, zaś dzień wypłaty dywidendy to 15 lipca 2013 r.

Podział dywidendy obejmie 42 863 637 akcji spółki.

Es-System to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego.