"Uważamy, że Famur jest najlepiej zarządzaną spó‚łką w sektorze o czym świadczy bardzo bezpieczna struktura bilansu i uzyskiwane przez sp‚ółkę ponadprzeciętne, poprawiane z każdym rokiem ROE. Silny bilans Famuru przekonuje nas, iż sp‚ółka może kontynuować rozwó‚j poprzez kolejne akwizycje, do kt‚órych może dojść jeszcze w 2013 roku, co powinno być pozytywną informacją dla inwestoró‚w. Alternatywą dla takiego scenariusza jest wypłata dywidendy. Pomimo, iż oczekujemy pogorszenia wynikó‚w w 2013 roku uważamy obecny konsensus rynkowy za zbyt pesymistyczny. Akcje Famuru są obecnie wyceniane z dwucyfrowym dyskontem do sp‚ółek por‚ównywalnych zaró‚wno na mnożniku P/E, jak i EV/EBITDA na 2013 rok, stąd nasze zalecenie dla akcji Famur brzmi: kupuj" - podali analitycy w raporcie.

Według prognoz DM Millennium, w 2013 r. zysk netto Famuru wyniesie 236,2 mln zł przy przychodach rzędu 1,387 mld zł.