W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 268,7 zł, zaś w środę ok. 10:00 kurs akcji banku wynosił 255,0 zł i był równy kursowi ostatniego zamknięcia.

DM IDMSA prognozuje, że zysk netto BZ WBK wzrośnie do 1,49 mld zł w 2013 r., by następnie wzrosnąć do 1,94 mld zł w 2014 r. i do 2,35 mld zł w 2015 r.