"Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 225 663, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 6,04 zł. Spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed dniem dywidendy uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby akcji do rejestracji łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9 340 163, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 5,97 zł" - głosi komunikat.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca, a dniem wypłaty dywidendy jest 6 sierpnia 2013 r., podano także.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2012 r. spółka odnotowała 1,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.