W dniu aktualizacji zalecenia kurs wynosił 140,2 zł. W piątek po godz. 9 za akcję płacono 146,65 zł.

"Ostatnie spadki cen surowców zmieniają ekonomikę biznesu KGHM. (…) Minimalny poziom ceny miedzy przy której spółka generuje wolne przepływy gotówkowe to 6 tys. USD/t. Biorąc pod uwagę ostatnie tendencje cenowe, ryzyka rosną, ponieważ te poziomy są obecnie znacznie bliżej. Podtrzmujemy nasz szacunek, że spółka wypłaci 15 zł na akcję dywidendy. Jednak bez odbicia cen surowców taka polityka dywidendowa nie będzie utrzymana" – czytamy w raporcie.

Ipopema prognozuje, że KGHM wypracuje w 2013 roku skonsolidowane przychody na poziomie 21,74 mld zł, EBITDA grupy szacowane jest na 6,13 mld zł. Z kolei jednostkowy zysk netto szacowany jest na poziomie 3,03 mld zł.