Zarząd Orbis proponuje przeznaczenie kwoty 64,5 mln zł, czyli 1,40 zł na akcję, na wypłatę dywidendy za 2012 rok, podała spółka w komunikacie. Zysk netto spółki za rok obrotowy 2012 sięgnął 104,24 mln zł.

"Zarząd Orbis S.A. informuje, że postanowił przedstawić walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Orbis S.A. do akceptacji: dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 104.240.771,24 zł następująco: 1) kwotę 64.507.811,20 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,40 zł na 1 akcję, 2) kwotę 39.732.960,04 zł pozostawić jako zysk zatrzymany spółki z przeznaczeniem na cele statutowe" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje również ustalenie dnia dywidendy na 16 lipca 2013 r., terminu wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2013 r.

Taki podział zysku związany jest ze "stabilną sytuacją finansową spółki oraz planowanymi nakładami kapitałowymi", podsumowano w komunikacie.

Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Środkowej. Wg stanu na 31 marca 2013 roku w strukturze Grupy funkcjonowało 60 hoteli (w tym 51 własnych, 1 w leasingu, 3 w zarządzaniu oraz 5 franczyzowanych) zlokalizowanych w 28 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce oraz na Litwie.

Hotele Grupy działają markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 707,24 mln zł w 2012 r.