Wcześniej zarząd Unibep zaproponował, aby zysk spółki za 2012 r. w kwocie 5,07 mln zł, podzielić tak, aby kwotę 4,08 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki (co dałoby 0,12 zł na akcję), a kwotę 0,98 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy wyznaczono na 17 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy - na 2 lipca br.

Unibep odnotował 16,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 21,12 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2012 r. wyniósł 5,07 mln zł wobec 13,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 837,82 mln zł w 2012 r.