Zadłużenie sektora finansów publ. wzrosło o 3,5 proc. do 869,9 mld zł w okresie od stycznia do marca - informuje Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji (tj. po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora) wyniosło na koniec I kw. 2013 roku 869,94 mld zł, czyli było o 3,5 proc. wyższe niż kwartał wcześniej, podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

"Największy wpływ na zmianę PDP w I kwartale 2013 miała zmiana zadłużenia Skarbu Państwa (po konsolidacji wzrost o 31.114,7 mln zł, tj. o 4,0 proc.), co wynikało przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 30,8 mld zł (w tym 24,4 mld zł deficytu budżetu państwa i 3,2 mld zł deficytu budżetu środków europejskich)" - głosi komunikat.

Reklama

Resort podkreśla jednak, że wysoki poziom potrzeb pożyczkowych jest zjawiskiem typowym dla I kwartału - w I kwartale lat 2011-2012 wynosiły one odpowiednio 24,5 mld zł i 25,0 mld zł.

W komunikacie podano, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł 917,75 mld zł i wzrósł w I kw. br. o 3,5 proc.

"Podobnie jak w przypadku PDP, wzrost EDP w I kwartale 2013 oraz w 2012 r. wynikał głównie ze wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa" - czytamy dalej.

Ministerstwo podało także, że 92,2 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,0 proc. Z 7,6 proc. przypadających na podsektor samorządowy, 7,3 proc. stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

"Wzrost państwowego długu publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:

  • - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 31,1 mld zł, tj. o 4,0 proc., 
  • - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 0,9 mld zł, tj. o 1,3 proc., 
  • - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społ. o 0,8 mld zł, tj. o 36,0 proc." - czytamy także w komunikacie.