"Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2012 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 1.612.272,31 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy będzie dzień 3 lipca 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 17 lipca 2013 roku, podano także.

"Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 484 374" – czytamy dalej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym GPW.