Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że Rada Giełdy podjęła decyzję o powołaniu byłego Prezesa GPW Wiesława Rozłuckiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Giełdy.

Kandydaturę Wiesława Rozłuckiego zgłosił dotychczasowy Przewodniczący, prof. Leszek Pawłowicz. Profesor Pawłowicz złożył równocześnie rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego.

Dr Wiesław Rozłucki został powołany do Rady na wniosek jednego z akcjonariuszy mniejszościowych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 22 czerwca br.

Dr Wiesław Rozłucki ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH, dawniej SGPiS) w 1970 r. Uzyskał tytuł doktora geografii ekonomicznej w 1977 r. Stypendysta British Council w London School of Economics w latach 1979-80. W latach 1990-91 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

W latach 1991-2006 Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1994 do 2006 roku pełnił funkcję członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1994 do 2006 roku był Członkiem Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych – FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd – WFE. Obecnie jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz członkiem powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk.

Reklama

Wiesław Rozłucki jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych m.in. Banku BPH, Telekomunikacji Polskiej i TVN, a także doradcą banku inwestycyjnego Rothschild oraz funduszu private equity Warburg Pincus International. Od 2011 r. przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim L’Ordre National du Merite.

Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata. Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń.