„Przygotowujemy strategię, która będzie gotowa do końca bieżącego roku. Zakładać będzie m.in. umiędzynarodowienie biznesu, położy też nacisk na instrumenty pochodne" – powiedział Maciejewski podczas konferencji.

Zaznaczył, że strategia GPW powinna być częścią nowej strategii całego rynku kapitałowego, o stworzenie czego giełda będzie zabiegać.

Dodał, że GPW pracuje również nad własną propozycją, w którym kierunku miałaby zmierzać reforma emerytalna z punktu widzenia interesu rynku kapitałowego. „Zaprezentowana zostanie w II poł. sierpnia. Ogólnie propozycja będzie zmierzała w kierunku liberalizacji polityki inwestycyjnej OFE i wzmocnienia III filara emerytalnego" – wskazał prezes giełdy.

Giełda za miastem

GPW nadal analizuje też potencjalne przeniesienie swojego biznesu poza centrum Warszawy, powiedział agencji ISBnews prezes GPW Adam Maciejewski.

„Wciąż analizujemy przenosiny. Kwestie takie jak 'parkiet', czy 'debiuty' pozostałyby na ul. Książęcej, ale giełdowe back office mogłoby zostać przeniesione z obecnych drogich przestrzeni. Jeszcze nie mogę podać terminu ewentualnej decyzji w tej sprawie" – powiedział ISBnews Maciejewski.

W czerwcu prezes GPW wskazywał, że Deutsche Boerse uzyskała znaczące oszczędności dzięki przeprowadzce pod miasto. Z tego powodu taka operacja realokacji jest dla warszawskiej giełdy interesująca.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) nadal analizuje potencjalne przeniesienie swojego biznesu poza centrum Warszawy, powiedział agencji ISBnews prezes GPW Adam Maciejewski.

„Wciąż analizujemy przenosiny. Kwestie takie jak 'parkiet', czy 'debiuty' pozostałyby na ul. Książęcej, ale giełdowe back office mogłoby zostać przeniesione z obecnych drogich przestrzeni. Jeszcze nie mogę podać terminu ewentualnej decyzji w tej sprawie" – powiedział ISBnews Maciejewski.

W czerwcu prezes GPW wskazywał, że Deutsche Boerse uzyskała znaczące oszczędności dzięki przeprowadzce pod miasto. Z tego powodu taka operacja realokacji jest dla warszawskiej giełdy interesująca.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mariaż z CEESEG niepewny

GPW nadal pracuje nad analizą potencjalnej konsolidacji z giełdą wiedeńską CEESEG, ale rozważa również inne opcje, powiedział prezes GPW Adam Maciejewski.

>>> Więcej na ten temat czytaj tutaj.

„Na nasze przyszłe wyniki wpływać będzie decyzja w kwestii tzw. projektu CEESEG. Niebawem będzie konkluzja czy kontynuujemy ten projekt. Jednocześnie rozważamy inne opcje poza CEESEG" – powiedział Maciejewski podczas konferencji.

Nie ujawnił szczegółów „innych opcji", ale wskazał, że nowa strategia warszawskiej giełdy, która ma zostać opracowana do końca bieżącego roku, będzie kładła nacisk na m.in. umiędzynarodowienie biznesu oraz rynek instrumentów pochodnych.

W czerwcu Maciejewski wskazywał, że potencjalne korzyści kosztowe to jeden z kluczowych czynników decyzyjnych ewentualnej konsolidacji GPW z CEESEG. Według jego ówczesnych słów, konsolidacja giełd znajdujących się blisko geograficznie z historycznego punktu widzenia nie dawała zadowalających efektów, za to znacznie lepsze rezultaty osiągane były, jeśli konsolidowane platformy znajdowały się daleko geograficznie.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.