Jest to 50. grant badawczy europejskiego doktoratu przemysłowego (EDP). Zostanie przeznaczony na badanie nowych przeciwciał, które będą niszczyć naczynia krwionośne nowotworu, by go zniszczyć. Projektowi nadano sugestywną nazwę VAMPIRE (akronim od Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection, czyli usunięcia guza naczyniowego, indukowanego farmakologicznie, z wykorzystaniem przeciwciał). 

Projekt prowadzi Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania) we współpracy z holenderską firmą biotechnologiczną SomantiX z Utrechtu, przy wsparciu stowarzyszonych europejskich uniwersytetów, przedsiębiorstw i ośrodków badawczych, w tym Politechniki Federalnej w Zurychu (Szwajcaria) i brytyjskiej instytucji charytatywnej Cancer Research UK. 

Badania nad nowymi terapiami onkologicznymi są bardzo istotne ze względu na wysoką zapadalność na choroby nowotworowe. - Dzięki temu projektowi można kontynuować badania ważne pod względem medycznym i gospodarczym, a jednocześnie w ramach projektu szkolić się może nowe pokolenie najlepszych badaczy w dziedzinie nauk stosowanych- powiedział Kierujący projektem w Birmingham prof. Roy Bicknell.

Finansowanie w ramach europejskiego doktoratu przemysłowego może otrzymać projekt prowadzony wspólnie przez przedsiębiorstwo i instytucję akademicką z dwóch różnych krajów. Trzyletni grant EDP umożliwia badaczom pracę naprzemiennie w dwóch krajach, w laboratoriach uniwersyteckich i w pomieszczeniach firmy, pod kierunkiem mentorów z sektora prywatnego i z uczelni. 

Unia Europejska stara się zachęcić naukowców do współpracy transgranicznej.

Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou powiedziała: - Partnerstwo na rzecz zwalczania nowotworów, któremu dziś przyznajemy grant, to najlepszy możliwy przykład takiej współpracy międzysektorowej, do jakiej chcemy zachęcać.

Granty EDP pozostaną elementem programu opatrzonego nową nazwą – działania „Maria Skłodowska-Curie” – w ramach nowego programu UE „Horyzont 2020” na rzecz badań i innowacji, który rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.

>>> Czytaj także: Medycyna rodzinna: zapomniana, niedoinwestowana, umierająca