Produkcja przemysłowa okazała się lepsza od oczekiwań, a inwestorzy lubią dane wskazujace na wychodzenie gospodarki z kryzysu. Dzisiaj poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia FED i poznamy kolejny, aczkolwiek z pewnością nie ostatni, odcinek serialu “koniec QE3”.

Wczorajszy dzień to silne umacnianie się złotego względem głównych walut. Złoty zyskiwał w szczytowym momencie nawet 3 grosze względem euro i 5 groszy względem dolara amerykańskiego. Powodem takiego zachowania był wzrost na głównej parze walutowej, który jak to często bywa przełożył się na umacnianie się walut krajów rozwijających się w tym polskiej do głównych walut.

Drugim powodem umacniania się złotego były wczorajsze dane o produkcji przemysłowej, które okazały się co prawda niewiele lepsze od oczekiwań, ale oczekiwania te uchodziły za optymistyczne co dobrze świadczy o kondycji rodzimej gospodarki. Powodem dobrego odczytu jest również to, że jest to pierwszy odczyt, który odnosi się do sytuacji po EURO 2012, a tuż po turnieju inwestycje wyraźnie zwolniły.

Umocnieniu złotego towarzyszy spadek rentowności polskich obligacji. To najprawdopodobniej inwestorzy wierzący w lepsze perspektywy polskiej gospodarki i inwestujący w nasze papiery dłużne są odpowiedzialni za pokaźną część umocnienia złotego. Oprocentowanie obligacji 10-letnich wynosi obecnie 4,4% co wcale nie jest wyśrubowanym wynikiem i trend spadkowy może tu jeszcze spokojnie potrwać do końca sierpnia, co z pewnością przełoży się na dalsze umacnianie złotego ku radości kredytobiorców.

Powodem ruchów na głównej parze walutowej do dawno nie oglądanego poziomu 1,3400 są spekulacje na temat ograniczenia skali programu QE3. Obecnie kwota programu wynosi 85 mld dolarów miesięcznie. Większość inwestorów spodziewa się delikatnego ruchu na początku, by nie powielono błędów zbyt szybkiego wygaszania poprzednich programów. W efekcie spodziewają się redukcji o 5 mld dolarów miesięcznie.

Temat QE3 wrócił na tapetę, gdyż dziś wieczorem o godzinie 20:00 poznamy tzw. “minutes” czyli zapiski z ostatniego posiedzenia FED. Ostatnim stenogramom z posiedzeń FED-u towarzyszyły spadki na EUR/USD, jednakże zależność ta może nie zadziałać jutro o ile faktycznie pojawią się tam zapisy sugerujące redukcję programu luzowania ilościowego.

Dzisiejszy dzień zapowiada się podobnie mało pasjonująco. O godzinie 13:00 poznamy liczbę wniosków o kredyt hipoteczny w USA. Są to najprawdopodobniej najważniejsze dane dzisiejszego dnia. Na ten odczyt czekają inwestorzy i to od niego może zacząć się ruch korekcyjny na EUR/USD. Gdyby do niego doszło można spodziewać się, że złoty straci część tego co zyskał w dniu wczorajszym.

Komentarze do wykresów:

Wykres kursu średniego EUR/PLN, za okres od 19.05.2013 do 21.08.2013

Kurs EUR/PLN od ponad miesiąca porusza się w ramach wyrysowanych kanałów. Po ustanowieniu najniższego od końca maja minimum, mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym. Kurs konsekwentnie dąży do środka szerokiego kanału i najbliższe dni pokażą czy jest to trwała zmiana trendu, czy tylko korekta spadków. Wsparcie w tym momencie stanowi 4,1800 czyli wspomniane już minimum kursowe. Wczoraj po dotarciu do oporu na 4,2600 kurs zawrócił i ponownie skierował się w dół.

Wykres kursu średniego CHF/PLN, za okres od 19.05.2013 do 21.08.2013

Kurs CHF/PLN po tym jak osiągnął maksimum na poziomie 3,5540, porusza się w trendzie spadkowym w ramach wyrysowanego trójkąta. W piątek został przełamany opór w postaci górnego ograniczenia trójkąta, jednakże kurs momentalnie zaczął testować ten sam poziom od drugiej strony. Nadchodzące dni pokażą czy jest to trwała zmiana trendu na tej parze, czy po prostu spowolnienie spadków. Podobnie jak w przypadku EUR/PLN, CHF/PLN dotarł do poziomu ostatnich maksimów i zawrócił. Czy to trwała tendencja czas pokaże.

Wykres kursu średniego USD/PLN, za okres od 19.05.2013 do 21.08.2013

Kurs USD/PLN od połowy lipca porusza się dynamicznie w dół. Obecnie dynamika tego ruchu zwolniła, jednakże w dalszym ciągu można mówić o trendzie spadkowym na tej parze walutowej. W przypadku kontynuacji tego ruchu wsparcie stanowić będzie 3,1250 czyli linia łącza lokalne minima kursowe. Po wczorajszym umocnieniu PLN kurs zdecydowanie ruszył w tym kierunku. W przypadku ruchu w górę najbliższym oporem jest linia łącząca lokalne maksima kursowe przebiegająca na poziomie 3.2050.

Wykres kursu średniego GBP/PLN, za okres od 19.05.2013 do 21.08.2013

Kurs GBP/PLN po testowaniu dolnego ograniczenia szerokiego kanału zawrócił i skierował się ku górze formacji. Wsparcie w tym momencie stanowi poziom 4,8500 czyli minima z ostatniego ruchu. W przypadku ruchu w górę oporem powinien być poziom 4.9700.Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu internetowykantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią “rekomendacji” lub “doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Zgodę autorów na publikowanie raportów można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl.