Na spadku stóp procentowych, które Rada Polityki Pieniężnej obniżała od listopada 2012 r. ośmiokrotnie – do 2,5 proc., korzystają nie tylko kredytobiorcy, lecz także przedsiębiorcy korzystający z leasingu.

– Obniżki znalazły swoje odzwierciedlenie w spadku notowań stóp WIBOR, którymi indeksowane są umowy leasingu ze zmienną stopą. U nas stanowią one 85 proc. wszystkich podpisywanych – tłumaczy Piotr Łodyga, ekspert Millennium Leasing.

Tylko w lipcu w porównaniu z czerwcem jednomiesięczny WIBOR spadł o ok. 0,2 pkt proc. Od listopada ubiegłego roku spadek wyniósł ok. 2 pkt proc. Obecnie jednomiesięczna stawka WIBOR wynosi 2,6 proc. Jakie są korzyści klientów firm leasingowych?

– Jeśli kontrahent zawarł trzyletnią umowę na samochód o wartości 100 tys. zł z wkładem własnym wynoszącym 10 proc. i taką samą wartością wykupu, po zakończeniu umowy leasingu dzięki cyklowi obniżek stóp procentowych każdą ratę płacił niższą. W lipcu już o 120 zł od wartości początkowej – wylicza Piotr Łodyga. Oznacza to, że klient, który na początku umowy płacił ratę w wysokości 1700 zł, teraz zapłaci 1580 zł. Łodyga dodaje, że gdyby wysokość stóp z lipca utrzymała się do końca czasu trwania umowy, klient w sumie zyskałby 2,5 tys. zł, co stanowi 2,5 proc. wartości leasingowanego pojazdu.

Suma korzyści zależy od wartości urządzenia branego w leasing, okresu finansowania, wpłaty początkowej oraz wartości rezydualnej, w końcu firmy, w której klient się zadłużył.

– Na przykład, jeśli klient jesienią ubiegłego roku wziął w leasing samochód o wartości 65 tys. zł na trzy lata, wnosząc opłatę wstępną w wysokości 10 proc. i decydując się na 1 proc. wartości rezydualnej, obecnie jego rata wynosi 1769 zł i jest o 55 zł niższa niż na początku – wylicza Robert Bieńkowski, doradca zarządu BRE Leasing.

Dla auta o wartości 80 tys. zł różnica w racie wyniosłaby ok. 70 zł.

Jeśli klient w tej samej firmie wziął maszynę o wartości 300 tys. zł na 5 lat, przy 10-proc. wkładzie początkowym i 1 proc. wartości rezydualnej, wówczas zaoszczędziłby 290 zł. Jego obecna rata wynosiłaby niecałe 5,2 tys. zł.

Na podobne korzyści nie powinni liczyć przedsiębiorcy, którzy na leasing decydują się teraz.

W zgodnej opinii ekonomistów lipcowa obniżka stóp procentowych była ostatnią z serii. W drugiej połowie 2014 r. analitycy spodziewają się pierwszych podwyżek. Oznacza to, że obecnie korzystniejsze powinny się okazać umowy leasingowe ze stałą stopą, które uchronią przed niekorzystnymi konsekwencjami wzrostu stóp.

Tym bardziej że gdy RPP będzie już bliżej podwyżek, firmy leasingowe podniosą też stawki rat ze stałą stopą, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami decyzji rady.

>>> Czytaj też: Usługi CFM przydatne dla firm z większą flotą