W związku z ograniczaniem potencjału produkcyjnego Vistula planuje m.in. sprzedać zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółka zamierza ponadto otwarcie w całym 2013 r. salonów i stoisk o łącznej powierzchni 1,2 tys.m2.

"W związku ze znanymi powszechnie konsekwencjami globalnych tendencji w przenoszeniu usług konfekcjonowania odzieży poza rynek europejski w celu zmniejszenia kosztów produkcji, kontynuowane będą działania zmierzające do ograniczenia własnego potencjału produkcyjnego i całkowitego outsourcingu procesu produkcyjnego poza struktury Grupy Kapitałowej do końca 2013 roku" - czytamy w raporcie.

Dlatego Vistula planuje przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości i aktywów wchodzących w skład zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim, który m.in. produkuje koszule na zlecenie Grupy, podano również.

"Według wstępnych założeń wartość planowanej transakcji nie wpłynie istotnie na wynik finansowy spółki" - zaznaczono.

Ponadto, w zakresie działań rozwojowych Grupy, w całym 2013 roku planowane jest uruchomienie 21 nowych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni 1,2 tys. m2. Od początku roku otwarte zostały już nowe salony i stoiska o łącznej powierzchni 0,3 tys. m2. Jednocześnie spółka zmniejszyła powierzchnie handlowe w nierentownych lokalizacjach o ok. 0,7 tys. m2.

"Inwestycje w rozwój własnej sieci handlowej, podobnie jak w latach ubiegłych, będą finansowane ze środków pochodzących z działalności operacyjnej" - uzupełniono.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.