Odbicie wyniku odsetkowego może nastąpić już w IV kw. tego roku, bank będzie także kontynuował politykę silnej kontroli kosztów. W związku z przejęciem aktywów Nordea Banku, dywidenda z zysku za 2013 rok "może być ograniczona", poinformowali przedstawiciele banku.

PKO Bank Polski ocenia, że druga połowa tego roku przyniesie poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce i wzrost PKB - o 1,5% w III kw. oraz ok. 2,0% w ostatnim kwartale tego roku, zaś w przyszłym roku wzrost ten będzie w granicach 3,0%.

"Widzimy już sygnały lekkiego odbicia w gospodarce. Szacujemy, że III kw. to będzie wzrost PKB w okolicach 1,5% , a w IV kw. ten wzrost będzie się dobijał do poziomu 2%. Istnieje szansa, że w 2014 r. PKB polski będzie w granicach 3%. To jest nasza wstępna prognoza. To się wiąże z kondycją PKO BP. Szacujemy, ze również nasz bank skorzysta ze wzrostu PKB, wzrostu przedsiębiorczości firm, zamożności Polaków i nasz bank będzie również w sposób konsekwentny poprawiał w kolejnych kwartałach wyniki" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

"My konsekwentnie pokazujemy wzrost wyniku. Za pierwszy i drugi kwartał jesteśmy powyżej 1,5 mld zł. Arytmetycznie można policzyć, że wynik za cały rok będzie powyżej 3 mld zł. Jest pytanie, jak dużo" - zaznaczył Jagiełło.

Prezes spodziewa się także, że prognozowany przez sektor spadek wyników finansowych o ok. 15% rok do roku w 2013 r. będzie mniejszy.

"Na samym początku roku mówiliśmy, ze sektor będzie miał wynik r/r niższy o 15%. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami konkurentów, wydaje się, że wynik będzie plus minus z zeszłego roku. Po wynikach dwóch kwartałów, byłbym zaskoczony gdyby wyniki banków nagle się pogorszyły" - powiedział Jagiełło.

Dodał, że wraz ze wzrostem ożywienia w gospodarce wyniki powinny się poprawiać, choć ożywienie jest wolne, więc nie będzie to znacząca poprawa wyników finansowych. Są też czynniki negatywne: interchange fee, zmiany na rynkach kapitałowych i potencjalne ryzyko wprowadzenia opłat związanych z systemem ostrożnościowym w Polsce i Europie.

WYNIK LEKKO POWYŻEJ PROGNOZ, BEZ ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH

PKO BP odnotował 753 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. wobec 781 mln zł zysku kwartał wcześniej. Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 720 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 663-739 mln zł.

W I poł. 2013 r. bank miał 1.534 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1.953 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.572 mln zł wobec 1.694 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 772 mln zł wobec 770 mln zł kwartał wcześniej. Według prognoz analityków dziesięciu biur maklerskich, ankietowanych przez ISBnews, wynik z odsetek PKO BP w II kw. 2013 roku wyniósł od 1.565 do 1.643 mln zł , przy konsensusie na poziomie 1.606 mln zł w porównaniu z 1.983 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji, według prognoz, sięgnął od 778 do 814 mln zł, przy konsensusie w wysokości 796 mln zł wobec 779 mln zł w II kw. 2012 r.

"Po raz kolejny pokazaliśmy wysoką jakość wyników. Cieszy to, że są one zrobione na bardzo tradycyjnym biznesie - oparte na wyniku odsetkowym i prowizyjnym oraz rozwoju akcji kredytowej i depozytowej oraz niższych odpisach. Taki biznes, zakładamy, będzie się poprawiał z kwartału na kwartał. Wynik jest wolny od zdarzeń jednorazowy. Utrzymaliśmy dyscyplinę kosztową, wynik na działalności bankowej jest stabilny - mamy niewielki spadek, ale to jest wciąż ponad 2,5 mld zł" - powiedział podczas konferencji wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Dodał, że kolejnym jasnym punktem w rachunku wyników jest spadek odpisów z tytułu utraty wartości. W II kw. ich wartość wyniosła 419 mln zł wobec 574 mln zł rok wcześniej i 448 mln zł w I kw. 2013 r.

"Jest jeszcze za wcześnie, aby się cieszyć i deklarować koniec spowolnienia, ale jest to jasny punkt na mapie wyników. Obserwujemy pozytywny wpływ nowych rozwiązań metodologicznych w kredytach konsumpcyjnych, nieco wyższe odpisy obserwujemy w segmencie korporacyjnym" – powiedział Drabikowski.

Koszt ryzyka spadł o 0,05 pkt proc. w ujęciu kwartalnym do 1,35% na koniec II kw.

Wiceprezes dodał, że w I półroczu bank nadal utrzymywał dyscyplinę kosztową. Koszty działania wyniosły 1.106 mln zł w II kw. wobec 1.094 mln zł rok wcześniej. W całym I półroczu koszty sięgnęły 2.225 mln zł i były o 0,9% niższe r/r oraz o 1,2% w skali kwartału.

"Trzymanie kosztów w ryzach jest stałym elementem naszego biznesu. W kolejnych kwartałach nadal będziemy pilnowali kosztów" - zaznaczył.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 42,7% na koniec czerwca wobec 39,0% rok wcześniej.

BANK SPODZIEWA SIĘ ODBICIA WYNIKU ODSETKOWEGO W IV KW. 2013

PKO BP spodziewa się stabilizacji wyniku odsetkowego w III kw. i liczy na jego odbicie w ostatnim kwartale tego roku, poinformował Drabikowski.

"Wynik odsetkowy stanowi ponad 60% wyniku banku. Dynamika spadku jest coraz niższa kwartalnie. Myślę, że kolejne kwartały pokażą stabilizację i IV kw. tego roku może pokazać odbicie tego wyniku" - powiedział wiceprezes.

Wynik odsetkowy netto w II kw. wyniósł 1.572 mln zł w II kw. wobec 1.694 mln zł w I kw. 2013 r. oraz 1.863 mln zł w IV kw. 2012 r.

Bank podał, że spadek wyniku w II kw. wynika głównie z obniżki rynkowych stóp procentowych.

Marża odsetkowa netto w II kw. sięgnęła 4,0% wobec 4,3% w I kw. tego roku i 4,5% w IV kw. 2012 r.

"W marży odsetkowej zanotowaliśmy umiarkowany spadek jako reakcję na spadające stopy procentowe , ale nadal jesteśmy na poziomie ponad 4%. Marża jest więc wciąż na znakomitym poziomie" - powiedział Drabikowski.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 772 mln zł w II kw. wobec 770 mln zł w I kw.

"Wynik prowizyjny rośnie i cieszymy się z pozytywnych dynamik, szczególnie dobrze wyglądają wynik na funduszach inwestycyjnych i działalności maklerskiej oraz prowizje i opłaty związane ze sprzedażą nowych kredytów. Dobrze wyglądają dynamiki po stronie rachunków i kart" - podkreślił Drabikowski.

Dodał, że bank obserwuje spadek wyniku w związku z niższymi opłatami interchange, ale jest w stanie skompensować spadek jednostkowej marży interchange fee przez dynamiki wzrostu wartości transakcji i liczby kart.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WZROSŁA O 70% R/R

Na koniec I półrocza 2013 r. kredyty brutto PKO BP wyniosły153,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,7% od początku roku i o 5,9% r/r. Wartość depozytów ogółem zwiększyła się o 2% od początku roku i o 1,4% r/r do 157,9 mld zł.

Kredyty segmentu detalicznego wyniosły 109,6 mld zł, a depozyty 124,6 mld zł na koniec czerwca. Kredyty segmentu korporacyjnego miały wartość 43,7 mld zł, a depozyty 20,4 mld zł na koniec czerwca.

Bank pozostaje liderem na rynku kredytów mieszkaniowych - w II kw. sprzedał kredyty mieszkaniowe na kwotę 2,7 mld zł, co oznacza ponad 70% wzrostu w skali roku. Portfel kredytów bankowości hipotecznej wyniósł 67 mld zł na koniec czerwca.

Sprzedaż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła w II kw. 1,2 mld zł, co oznacza ponad 23% wzrostu r/r.

Bank podał, że ponad połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu de minimis zaciąga je w PKO BP. Wartość gwarancji osiągnęła ponad 1,0 mld zł, co przełożyło się na łączną wartość kredytów z gwarancją przekraczającą 1,8 mld zł.

"Wspieramy działania, aby kondycja firm się poprawiała. Bierzemy udział w programie de minimis. Nasz udział rynkowy wynosi ok. 50%. Chcemy kontynuować ten program i przekonywać agendy rządowe, aby on był kontynuowany, bo przedsiębiorczość Polaków skupia się w małych firmach. Drugą ważną rzeczą jest kontynuacja działań wokół płatności mobilnych. Myślimy, że na początku 2014 r. tych 5 banków będzie mogło zaoferować dostęp do standardu płatności mobilnych IKO" - powiedział Jagiełło podczas konferencji.

E-SERVICE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZNAJDZIE PARTNERA DO ALIANSU

Jagiełło poinformował, że bank w pierwszej kolejności wybierze partnera do aliansu strategicznego dla eService, natomiast w obszarze bancassurance proces ten może się nieco przedłużyć ze względu na przejęcie TU Nordea Life. Bank chciałby jednak zakończyć ten proces do końca tego roku.

"Prowadzimy dwa projekty uważane przez nas za strategiczne. Jeden dotyczy bancassurance, a drugi eService. Ten drugi wcześniej się zakończy niż zakładaliśmy, ten pierwszy może lekko się opóźni" - powiedział Jagiełło.

POLITYKA DYWIDENDOWA BEZ ZMIAN

Polityka dywidendowa PKO BP nie zmienia się w tym roku, ale możliwości wypłaty dywidendy są ograniczone z związku z przejęciem Nordea Banku, wynika z wypowiedzi prezesa Zbigniewa Jagiełły.

"Nasza polityka dywidendowa nie uległa zmianie, jest ona związana z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tym, że podpisaliśmy umowę zakupu Banku Nordea, który wpłynie na obniżenie współczynników, to możliwości dywidendowe z punktu widzenia naszej rekomendacji dywidendowej są bardzo ograniczone. Czekamy na koniec roku" - powiedział Jagiełło podczas konferencji.

"W roku 2014 r. - jeśli nie dojdzie do zdarzeń, których nie możemy teraz przewidzieć - chcielibyśmy podzielić się z akcjonariuszami wynikami za rok 2013" - dodał.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali w czerwcu br. o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 2,25 mld zł z zysku za 2012 r. (co stanowi 61,12% ubiegłorocznego zysku) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 1,80 zł.

Z zysku za 2011 rok PKO BP wypłacił dywidendę w wysokości 1.587,50 mln zł, tj. 1,27 zł na akcję. Stanowiło to 40,15% zysku netto za 2011 rok.

W czerwcu PKO BP zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia trzech polskich spółek Grupy Nordea oraz portfela kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2,83 mld zł.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)