Nowi mieszkańcy wsi stanowią obecnie około 8 procent całej ludności wiejskiej.

Statystyczny napływowy mieszkaniec wsi to osoba z co najmniej średnim wykształceniem. Ma je 63 procent migrujących. Utrzymuje się głównie z pracy najemnej. Dotyczy to 44 procent przeprowadzających się na wieś. Co czwarty pracujący w tej grupie jest specjalistą lub piastuje funkcję kierowniczą.

Respondenci pochodzący z obszarów wiejskich mają słabsze wykształcenie, bo 65 procent z nich legitymuje się wykształceniem podstawowym lub zawodowym. Dominują rolnicy - jest ich 28 procent - oraz robotnicy wykwalifikowani, których jest 22 procent.

>>> Czytaj też: Więcej małżeństw niż domów: w Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań

Mimo że nowi i starzy mieszkańcy wsi kierują się w życiu podobnymi wartościami, rdzenna ludność wsi deklaruje większe przywiązanie do wiary religijnej. To 17 procent w stosunku do 11. Dla rdzennych mieszkańców wsi ważniejsze jest też wykształcenie - 9 procent w porównaniu z 4. Z kolei mieszkańcy napływowi częściej sobie cenią spokój. Jest ważny dla 26 procent nowych mieszkańców i dla 21 procent osób rdzennych zamieszkujących wieś.

Przy formułowaniu wniosków wykorzystano dane z czterech kolejnych badań. Przeprowadzono je na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski. Badania odbyły się w 2013 roku w dniach: 4-10 kwietnia, 9-15 maja, 6-12 czerwca oraz 4-11 lipca. Wzięło w nich udział łącznie 1665 mieszkańców wsi.