To wartość najniższa z notowanych w badaniach prowadzonych od 1992 r.

"Wskaźnik oczekiwań w sierpniu br. jest najniższy w historii badań oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych w Polsce, prowadzonych. od początku 1992 r. Dotychczas najniższe poziomy w wysokości 0,3 proc. odnotowano w czerwcu 2003 r. i maju 2006 r." - głosi komunikat banku centralnego.

Inflacja konsumencka w lipcu br. wyniosła 1,1 proc. rok do roku wobec 0,2 proc. w czerwcu. W momencie przeprowadzania badania przez Ipsos ankietowani znali jedynie dane za czerwiec. 

>>> Czytaj więcej: GUS: Inflacja wyniosła 1,1 proc. w ujęciu rocznym w lipcu

"Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe wskazuje na niewielki spadek udziału respondentów oczekujących szybszego lub podobnego do bieżącego wzrostu cen. W sierpniu 14,2 proc. respondentów sądziło, że ceny będą w przyszłości rosły szybciej niż dotychczas, około 50 proc. twierdziło, że obecna bardzo niska inflacja nie zmieni się, a 18,9 proc. orzekło, że spodziewa się jeszcze niższego wzrostu cen" - głosi komunikat NBP.

Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.