Całkowite koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 2,0 proc. w ujęciu rocznym w II kw. 2013 r. (wobec wzrostu o 3,8 proc. kwartał wcześniej) - podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W sektorze przemysłu wzrost ten wyniósł 2,0 proc., w sektorze budownictwa sięgnął 0,9 proc., zaś w usługach - 2,1 proc.

Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. w ujęciu rocznym w strefie euro w II kw. 2013 r. wobec wzrostu o 1,7 proc. rok do roku w I kw., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

>>> Czytaj też: Poszukiwanie pracy trwa przeciętnie 12,5 miesiąca

W gospodarce 27 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się o 0,9 proc. rok do roku w II kw. wobec wzrostu o 2,0 proc. rok do roku w poprzednim kwartale.

Wśród krajów UE, dla których były dostępne dane za II kwartał 2013 r., przeciętne godzinowe koszty zatrudnienia wzrosły najmocniej w Estonii (o 7,7 proc.), na Litwie (6,5 proc.) oraz w Rumunii (6 proc.). Największe spadki kosztów zatrudnienia zanotowano zaś na Słowenii (- 5,9 proc.), Cyprze (- 0,6 proc.), w Chorwacji (- 0,6 proc.) oraz Hiszpanii ( - 0,3 proc.).

>>> Czytaj też: Pokolenie Y atakuje rynek pracy