Spółka Gino Rossi zanotowała we wrześniu 15-proc. wzrost sprzedaży licząc rok do roku do poziomu 14,4 mln zł, zaś po 9 miesiącach tego roku wzrost wyniósł 11 proc. r/r do 92,5mln zł.

Sprzedaż detaliczna wyniosła 9,6 mln zł we wrześniu i była wyższa o 44% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Narastająco od stycznia do końca września sprzedaż sięgnęła 65,5 mln zł i była wyższa o 15 proc. r/r.

Sprzedaż hurtowa wyniosła 4,8 mln zł we wrześniu, co oznacza spadek o 19 proc. r/r, zaś po 9 miesiącach sięgnęła 26,9 mln zł i była wyższa o 3 proc. w skali roku.

Gino Rossi podało także, że sprzedaż zrealizowana przez spółkę Simple wyniosła 7,0 mln zł we wrześniu (wzrost o 1 proc. r/r), a od stycznia do końca września sięgnęła 58,3 mln zł (wzrost o 1 proc. r/r).

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Gino Rossi odnotowało 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2012 r. wobec 8,73 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,19 mln zł w 2012 r. wobec 186,14 mln zł rok wcześniej.